Navštívte našu Facebookovú stránku

Milí priatelia zdravých požívatín,

nezabudnite navštíviť aj naše facebookove stránky kde nájdete všetky aktuálne informácie .

Denne aktualizujeme Menu , môžete nazrieť do Albumu “Vege ponuka” kde nájdete ponuku jedál aj s menovkami jednotlivých jedál a tak si môžete skontrolovať ako jednotlivé jedlo vyzerá.

Takisto sa tu nachádzajú základne informácie a mapa bistra.

Facebookovú stránku nájdete buďto na Facebooku  pod “Vege Bistro a Café Slnečný Dvor” alebo na webovej stránke www.facebook.com/vegebistrozilina

Tešíme sa na vašu návštevu.